Voor professionals

Voor kinderopvang en bibliotheken heeft Kinderboekenweb een aantal workshops die aansluiten bij de doelstelling van BoekStart en BoekStart in de kinderopvang: Jonge kinderen in aanraking brengen met boeken en de bibliotheek en hen laten ervaren hoe fijn voorlezen is. Niet alleen ouders, maar ook de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang (en alle volwassenen die een rol spelen bij het opgroeien van jonge kinderen) kunnen een bijdrage leveren om het doel te bereiken. Voorlezen blijft een belangrijke activiteit, ook als kinderen ouder worden en zelf leren lezen. Voorlezen is een enorme stimulans voor kinderen om zelf een boek te pakken en te gaan lezen. Tijdens alle workshops is er aandacht voor het belang van voorlezen, de effecten van voorlezen op de (taal)ontwikkeling van kinderen. Ook laten wij u (opnieuw) kennis maken met het prachtige aanbod van al het moois uit kinderboekenland.

In overleg kan een workshop (of een serie workshops) van Kinderboekenweb op maat worden  gemaakt voor peuterspeelzaal, kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin enz. Voorbeeldworkshops:

Interactieve workshop voorlezen voor de allerkleinsten (0-2)

Lezen en voorlezen in de BSO

Naast deze workshops verzorgt Kinderboekenweb ook trainingen voor Logavak, de kinderopvangschool